[TUYỂN DỤNG] Nhân viên kỹ thuật

– Lắp đặt, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, máy móc, thiết bị điện.

– Xử lý những sự cố kỹ thuật, xử lý nước thải, thang máy,…

– Triển khai vận hành các thiết bị kỹ thuật tòa nhà theo đúng quy trình và quy định của Công ty (hệ thống điện dân dụng, điều hòa, tháng máy, cấp thoát nước).

– Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Bình luận

Bình luận