[TUYỂN DỤNG] Nhân viên kỹ thuật

– Lắp đặt, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, máy móc, thiết bị điện. – Xử lý những sự cố kỹ thuật, xử lý nước thải, thang máy,…