CPU Intel Core i3-10100 Cache, 3.60 GHz up to 4.30 GHz/ 4C8T

2.440.000

Thông tin bổ sung

Thương hiệu

Intel