Thi công triển khai lặp đặt dự án máy tính cho VTV Cab

VTV Cab là Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam là Trung tâm kỹ thuật truyền hình Cáp trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có chức năng cung cấp các kênh truyền hình trả tiền.

Với số lượng nhân viên lớn và mang tính chất công việc đặc thù nên công ty cần được trang bị các máy tính có cấu hình tốt nhất để hỗ trợ nhân viên tại đây hoàn thành tốt công việc.

Hiểu được điều này, Song Hùng đã mang đến một giải pháp lắp đặt máy tính cho công ty VTV Cab. Với giải pháp được cung cấp, Song Hùng đảm bảo rằng các máy tính sẽ đáp ứng tốt nhu cầu công việc của toàn bộ nhân viên VTV Cab.

Hình ảnh quá trình lắp đặt máy tính tại VTV Cab

Triển khai lắp đặt máy tính cho công ty VTV Cab
Triển khai lắp đặt máy tính cho công ty VTV Cab 1
Triển khai lắp đặt máy tính cho công ty VTV Cab 2
Triển khai lắp đặt máy tính cho công ty VTV Cab 2
Triển khai lắp đặt máy tính cho công ty VTV Cab 3
Triển khai lắp đặt máy tính cho công ty VTV Cab 3
Giải pháp lắp đặt máy tính đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của tất cả nhân viên
Song Hùng thi công lắp đặt máy tính cho công ty VTV Cab
Song Hùng thi công lắp đặt máy tính cho công ty VTV Cab

Xem thêm: Dịch vụ lắp đặt camera trọn gói giá rẻ tại Hà Nội

Bình luận

Bình luận